สปอตวิทยุเชิญชวนร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่ง ลำปาง วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
mp3 สปอตโครงการหมอชวนวิ่ง สสจ ลำปาง (1) "สปอตโครงการหมอชวนวิ่ง สสจ ลำปาง (1)"
พฤศจิกายน 7, 2018 1:21 pm กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ.ลำปาง 311 KB 44
mp3 โครงการหมอชวนวิ่ง "โครงการหมอชวนวิ่ง"
พฤศจิกายน 7, 2018 1:22 pm กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สสจ.ลำปาง 318 KB 41