สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเตือนระวัง ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม มักระบาด ปลายฝนต้นหนาว ชูมาตรการป้องกัน “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด”