เว็บไซต์บัญชียาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลำปาง


ประชาสัมพันธ์ www.druglp.com เว็บไซต์บัญชียาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดลำปาง ทั้ง 12 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายการยาก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาในโรงพยาบาลนั้น ๆ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อต้นเดือน พ.ย. 61 และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลแต่ละแห่ง ตามเบอร์โทรที่แสดงในเว็บไซต์

หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น สามารถส่งมาได้ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ rabby5@hotmail.com

**รูปภาพประจำเรื่องนำมาจาก http://infotransform.blogspot.com/2016/05/ingin-pintar-ini-ramuan-nya.html