สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุการแพทย์ร่วมกัน จังหวัดลำปาง


สรุปผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุการแพทย์ร่วมกัน จังหวัดลำปาง ณ วันที่ 13 พ.ย. 2562

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภญ.จันทนา โทร 054-323533

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf สรุปผลคัดเลือกแหล่งจำหน่ายวัสดุการแพทย์_2562 November 13, 2018 11:58 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 276 KB 168