แนะผู้บริโภค ดูฉลากก่อนซื้อน้ำแข็ง


             

 

 

 

 

ภาพประกอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

             

             อย. แนะผู้บริโภคก่อนซื้อน้ำแข็งให้สังเกตเครื่องหมาย อย. และข้อความ“น้ำแข็งใช้รับประทานได้”

บนฉลาก ถุงที่บรรจุต้องสะอาด ไม่ฉีกขาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง ส่วนน้ำแข็งที่ตักขาย ควรสังเกต

สถานที่เก็บหรือภาชนะที่บรรจุต้องมีฝาปิดมิดชิด ไม่มีอาหารอื่นมาเก็บปะปนกับน้ำแข็ง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf แนะผู้บริโภค ดูฉลากก่อนซื้อน้ำแข็ง พฤศจิกายน 19, 2018 1:43 pm mesinee 237 KB 17