แนะผู้บริโภค ดูฉลากก่อนซื้อน้ำแข็ง


             

 

 

 

 

ภาพประกอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

             

             อย. แนะผู้บริโภคก่อนซื้อน้ำแข็งให้สังเกตเครื่องหมาย อย. และข้อความ“น้ำแข็งใช้รับประทานได้”

บนฉลาก ถุงที่บรรจุต้องสะอาด ไม่ฉีกขาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอมในก้อนน้ำแข็ง ส่วนน้ำแข็งที่ตักขาย ควรสังเกต

สถานที่เก็บหรือภาชนะที่บรรจุต้องมีฝาปิดมิดชิด ไม่มีอาหารอื่นมาเก็บปะปนกับน้ำแข็ง เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf แนะผู้บริโภค ดูฉลากก่อนซื้อน้ำแข็ง November 19, 2018 13:43 mesinee 237 KB 30