ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการสำหรับโรงพยาบาลเถินและโรงพยาบาลเกาะคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศผู้ชนะ พฤศจิกายน 21, 2018 4:38 pm supapon 685 KB 69