สสจ.ลำปางร่วมงานเสวนาโครงการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานงานเสวนาโครงการพัฒนาเครือข่ายต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แนวคิด ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง จัดโดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิงเครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนา 12 จังหวัดภาคเหนือและโรงพยาบาลลำปาง ณ โรงพยาบาลลำปาง