สสจ.ลำปางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒


นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พบปะให้กำลังใจและมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและบทบาทหมออนามัยครอบครัว(มอค.) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องประชุมเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง