เว็บไซต์สืบค้นภาพยาที่มีใช้ในจังหวัดลำปาง


ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลสำหรับค้นหาภาพยา ที่มีใช้ในจังหวัดลำปาง ตามกรอบโรงพยาบาลชุมชน ปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญท่านที่สนใจ ทดลองใช้งานได้ที่เว็บไซต์ข้อมูลยาจังหวัดลำปาง  www.druglp.com