ประชุม กวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
doc 001_ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนุ 30 พฤศจิกายน 2561แก้ไข ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 340 KB 136
pptx 01_วาระกวปพย.61 ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 229 KB 44
pptx 02_คำสั่งกระทรวงกำหนดเขตสุขภาพ ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 1,006 KB 40
pdf 03.1_one page กวป.ครั้งที่9 วันที่31-10-61 ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 301 KB 57
pdf 03_สรุปประชุมกวป.ครั้งที่9วันที่31ตค61.docx ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 476 KB 96
pptx 04_สรุปโครงการหมอชวนวิ่ง ลำปาง ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 6 MB 40
pptx 05_คก.100ปีพย61 ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 76 KB 31
pptx 06_epid_1161new ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 753 KB 48
pdf 07_SP COPD ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 8 MB 56
pptx 08_ผลงานเดือนพย 2811 61แก้ไขแล้วนะจ้ะ ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 2 MB 42
pdf 09_วัณโรค301161 ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 938 KB 89
pdf 10_นำเสนอ RDU ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 737 KB 42
pptx 11_โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลำปาง ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 799 KB 140
pptx 12 กวป. รพ.สต.ติดดาว จ.ลำปาง ปี 62 พัฒน์ ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 121 KB 137
doc 14.1_ข้อมูลระบบส่งต่อผู้ป่วย กรณีไม่ผ่านโรงพย ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 22 KB 36
pptx 14_การเงินการคลัง301161 ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 3 MB 36
pptx 15_ประชุมข้อมูลเดือน_พย62ล่าสุด ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 120 KB 44
png strategic Map รพลำปาง ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 782 KB 38
doc ระเบียบวาระการประชุมพ.ย.61 ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 19 KB 32
doc รายงานการสอบสวนโรคมาลาเรีย บ้านแม่พุ ม.5 ต. ธันวาคม 7, 2018 9:41 am anuchalee 419 KB 61