ประชุม กวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


เอกสารประกอบการประชุม กวป. ครั้งที่ 10 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
doc 001_ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนุ 30 พฤศจิกายน 2561แก้ไข December 7, 2018 09:41 anuchalee 340 KB 326
pptx 01_วาระกวปพย.61 December 7, 2018 09:41 anuchalee 229 KB 54
pptx 02_คำสั่งกระทรวงกำหนดเขตสุขภาพ December 7, 2018 09:41 anuchalee 1,006 KB 49
pdf 03.1_one page กวป.ครั้งที่9 วันที่31-10-61 December 7, 2018 09:41 anuchalee 301 KB 72
pdf 03_สรุปประชุมกวป.ครั้งที่9วันที่31ตค61.docx December 7, 2018 09:41 anuchalee 476 KB 128
pptx 04_สรุปโครงการหมอชวนวิ่ง ลำปาง December 7, 2018 09:41 anuchalee 6 MB 53
pptx 05_คก.100ปีพย61 December 7, 2018 09:41 anuchalee 76 KB 47
pptx 06_epid_1161new December 7, 2018 09:41 anuchalee 753 KB 59
pdf 07_SP COPD December 7, 2018 09:41 anuchalee 8 MB 102
pptx 08_ผลงานเดือนพย 2811 61แก้ไขแล้วนะจ้ะ December 7, 2018 09:41 anuchalee 2 MB 58
pdf 09_วัณโรค301161 December 7, 2018 09:41 anuchalee 938 KB 126
pdf 10_นำเสนอ RDU December 7, 2018 09:41 anuchalee 737 KB 51
pptx 11_โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลำปาง December 7, 2018 09:41 anuchalee 799 KB 284
pptx 12 กวป. รพ.สต.ติดดาว จ.ลำปาง ปี 62 พัฒน์ December 7, 2018 09:41 anuchalee 121 KB 222
doc 14.1_ข้อมูลระบบส่งต่อผู้ป่วย กรณีไม่ผ่านโรงพย December 7, 2018 09:41 anuchalee 22 KB 53
pptx 14_การเงินการคลัง301161 December 7, 2018 09:41 anuchalee 3 MB 48
pptx 15_ประชุมข้อมูลเดือน_พย62ล่าสุด December 7, 2018 09:41 anuchalee 120 KB 61
png strategic Map รพลำปาง December 7, 2018 09:41 anuchalee 782 KB 47
doc ระเบียบวาระการประชุมพ.ย.61 December 7, 2018 09:41 anuchalee 19 KB 42
doc รายงานการสอบสวนโรคมาลาเรีย บ้านแม่พุ ม.5 ต. December 7, 2018 09:41 anuchalee 419 KB 129