เอกสารการประชุม กวป. ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2561


เอกสารสรุปประชุม กวป.ครั้งที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 สามารถดาวน์โหลดด้านล่าง ชื่อไฟล์ >> “รายงานการประชุม กวป.เดือนพ.ย61”

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf รายงานการประชุม กวป เดือนพ.ย61 ธันวาคม 21, 2018 1:47 pm anuchalee 2 MB 98
pdf one page30พย ธันวาคม 21, 2018 1:48 pm anuchalee 123 KB 54
pdf 1.ประกาศเจตนารมณ ธันวาคม 26, 2018 5:32 pm anuchalee 671 KB 26
doc 2.เยี่ยม อ แม่ทะ ธันวาคม 26, 2018 5:32 pm anuchalee 20 KB 27
pptx 3.สรุป Bike อุ่นไอรัก 61 ธันวาคม 26, 2018 5:32 pm anuchalee 475 KB 20
doc ระเบียบวาระการประชุมธค61 ธันวาคม 26, 2018 5:32 pm anuchalee 24 KB 48
pptx ติดตามงบประมาณธค.61 ธันวาคม 26, 2018 5:44 pm anuchalee 71 KB 27
pptx แนวทางการรับการตรวจราชการ ธันวาคม 26, 2018 5:44 pm anuchalee 1 MB 31