เอกสารการประชุม กวป. ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 27 ธันวาคม 2561


เอกสารสรุปประชุม กวป.ครั้งที่ 10 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 สามารถดาวน์โหลดด้านล่าง ชื่อไฟล์ >> “รายงานการประชุม กวป.เดือนพ.ย61”

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf รายงานการประชุม กวป เดือนพ.ย61 December 21, 2018 13:47 anuchalee 2 MB 130
pdf one page30พย December 21, 2018 13:48 anuchalee 123 KB 65
pdf 1.ประกาศเจตนารมณ December 26, 2018 17:32 anuchalee 671 KB 34
doc 2.เยี่ยม อ แม่ทะ December 26, 2018 17:32 anuchalee 20 KB 35
pptx 3.สรุป Bike อุ่นไอรัก 61 December 26, 2018 17:32 anuchalee 475 KB 29
doc ระเบียบวาระการประชุมธค61 December 26, 2018 17:32 anuchalee 24 KB 59
pptx ติดตามงบประมาณธค.61 December 26, 2018 17:44 anuchalee 71 KB 35
pptx แนวทางการรับการตรวจราชการ December 26, 2018 17:44 anuchalee 1 MB 37