เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pptx 1ส่งผลงานส่งเสริม ธันวาคม61 ธันวาคม 19, 2018 8:48 am anuchalee 2 MB 137
pptx 2ncd นำเสนอประชุมกลางเดือน 19 ธค 61 ธันวาคม 19, 2018 8:48 am anuchalee 299 KB 61
pptx 3แนวทางการตรวจ Acl. นำเสนอ19ธค61 ธันวาคม 19, 2018 8:48 am anuchalee 1,023 KB 50
pptx 4วัณโรค19ธค61 ธันวาคม 19, 2018 8:48 am anuchalee 431 KB 38
pptx 5แนวทางมอค.62 ธันวาคม 19, 2018 8:48 am anuchalee 56 KB 51
pptx 6คุณภาพข้อมูลill definedผป.ใน ธันวาคม 19, 2018 8:48 am anuchalee 135 KB 41
pptx 7โปรแกรมทรัพย์สิน ธันวาคม 19, 2018 8:48 am anuchalee 205 KB 37
doc กำหนดการประชุมกลางเดือน ธันวาคม 19, 2018 8:48 am anuchalee 20 KB 31
pptx ผลการตรวจสอบเวชระเบียนรพ ลำปาง ธันวาคม 19, 2018 8:48 am anuchalee 272 KB 39
pdf วัณโรค19ธค61 ธันวาคม 19, 2018 8:48 am anuchalee 621 KB 48