เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pptx 1ส่งผลงานส่งเสริม ธันวาคม61 December 19, 2018 08:48 anuchalee 2 MB 149
pptx 2ncd นำเสนอประชุมกลางเดือน 19 ธค 61 December 19, 2018 08:48 anuchalee 299 KB 71
pptx 3แนวทางการตรวจ Acl. นำเสนอ19ธค61 December 19, 2018 08:48 anuchalee 1,023 KB 68
pptx 4วัณโรค19ธค61 December 19, 2018 08:48 anuchalee 431 KB 45
pptx 5แนวทางมอค.62 December 19, 2018 08:48 anuchalee 56 KB 61
pptx 6คุณภาพข้อมูลill definedผป.ใน December 19, 2018 08:48 anuchalee 135 KB 49
pptx 7โปรแกรมทรัพย์สิน December 19, 2018 08:48 anuchalee 205 KB 45
doc กำหนดการประชุมกลางเดือน December 19, 2018 08:48 anuchalee 20 KB 40
pptx ผลการตรวจสอบเวชระเบียนรพ ลำปาง December 19, 2018 08:48 anuchalee 272 KB 49
pdf วัณโรค19ธค61 December 19, 2018 08:48 anuchalee 621 KB 62