การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561


นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการวิชาการเรียนรู้ผู้บริหารสาธารณสุขระดับอำเภอและจังหวัด ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง