ไฟล์นำเสนอประชุมกลางเดือน วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pptx 1ส่งผลงานส่งเสริม ธันวาคม61 December 20, 2018 10:10 jumb0_0 2 MB 99
pptx 2ncd นำเสนอประชุมกลางเดือน 19 ธค 61 December 20, 2018 10:10 jumb0_0 299 KB 153
pptx 3แนวทางการตรวจ Acl. นำเสนอ19ธค61 December 20, 2018 10:10 jumb0_0 1,023 KB 115
pptx 4วัณโรค19ธค61 December 20, 2018 10:10 jumb0_0 431 KB 76
pptx 5แนวทางมอค.62 December 20, 2018 10:10 jumb0_0 56 KB 161
pptx 6คุณภาพข้อมูลill definedผป.ใน December 20, 2018 10:10 jumb0_0 135 KB 128
pptx 7โปรแกรมทรัพย์สิน December 20, 2018 10:10 jumb0_0 205 KB 80
doc กำหนดการประชุมกลางเดือน December 20, 2018 10:10 jumb0_0 20 KB 78
pptx ผลการตรวจสอบเวชระเบียนรพ ลำปาง December 20, 2018 10:10 jumb0_0 272 KB 115