ไฟล์นำเสนอประชุมกลางเดือน วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pptx 1ส่งผลงานส่งเสริม ธันวาคม61 ธันวาคม 20, 2018 10:10 am jumb0_0 2 MB 36
pptx 2ncd นำเสนอประชุมกลางเดือน 19 ธค 61 ธันวาคม 20, 2018 10:10 am jumb0_0 299 KB 38
pptx 3แนวทางการตรวจ Acl. นำเสนอ19ธค61 ธันวาคม 20, 2018 10:10 am jumb0_0 1,023 KB 25
pptx 4วัณโรค19ธค61 ธันวาคม 20, 2018 10:10 am jumb0_0 431 KB 25
pptx 5แนวทางมอค.62 ธันวาคม 20, 2018 10:10 am jumb0_0 56 KB 49
pptx 6คุณภาพข้อมูลill definedผป.ใน ธันวาคม 20, 2018 10:10 am jumb0_0 135 KB 21
pptx 7โปรแกรมทรัพย์สิน ธันวาคม 20, 2018 10:10 am jumb0_0 205 KB 26
doc กำหนดการประชุมกลางเดือน ธันวาคม 20, 2018 10:10 am jumb0_0 20 KB 19
pptx ผลการตรวจสอบเวชระเบียนรพ ลำปาง ธันวาคม 20, 2018 10:10 am jumb0_0 272 KB 24