ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ


ขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ

แห่งที่ 1 สถานีอนามัยบ้านทุ่งกล้วย ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง

แห่งที่ 2 สถานีอนามัยบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง

ณ ที่ ห้องประชุม สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00-09.30 น.

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ขายบ้าน21122561 December 21, 2018 16:53 supapon 6 MB 225