ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง และมาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง


มาตรการกำกับดูแล ควบคุมและตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf มาตรการกำกับดูแล ธันวาคม 25, 2018 8:07 pm supapon 1 MB 37