ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จ-พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่ห่างไกล

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลแม่พริก โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ

1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย

2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร

3) พอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม

4) บริการสุมไฟ

ณ บ้านห้วยขี้นก ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน

และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมจำนวน 20 คน

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลวังเหนือ โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ

1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย

2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร

3) พอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม

4) บริการจ่ายยาสมุนไพร

ณ วัดบ้านแม่หีด ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วน รวมจำนวน 30 คน

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลเมืองปาน โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ

1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย

2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร

3) พอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม

4) บริการสุมยาสมุนไพรในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ด้วยนวัตกรรม “ไหมหัศจรรย์ เพิ่มพลังอัสสาสะ”

5) บริการจ่ายยาสมุนไพร

ณ บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมจำนวน 54 คน

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลแม่ทะ โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ

1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย

2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร

3) บริการแช่เท้าด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และผู้ป่วยที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้า

ณ บ้านป่าม่วง ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนรวมจำนวน 40 คน

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลเกาะคา โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ

1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย

2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร

3) พอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม

ณ บ้านต้นผึ้ง ต.บ้านใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่   ทุกภาคส่วน รวมจำนวน 56 คน

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลเถิน โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ

ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถนำกลับไปใช้/ดูแลตนเองที่บ้านได้ เช่น ยาพอกเข่า, ยาดมสมุนไพร ถุงหอมสมุนไพร และกายบริการฤาษีดัดตน

ณ โรงเรียนบ้านแสลม ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมจำนวน 200 คน

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลห้างฉัตร โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ

1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย

2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร

3) พอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม

4) บริการให้คำปรึกษาด้านการใช้ยาสมุนไพรแก่ประชาชน

5) บริการน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ได้แก่ น้ำมะตูม, น้ำขิง และน้ำใบเตย

ณ บ้านทุ่งหลวง ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมจำนวน 40 คน

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 : อำเภอเมืองลำปาง โดยทีมงานแพทย์แผนไทย สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ       60 พรรษานวมินทราชินี บ้านทุ่งกล้วย โรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ออกให้บริการ

1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย จำนวน 30 คน

2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร จำนวน 25 คน

3) พอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม จำนวน 15 คน

4) น้ำสมุนไพรตรีทิพย์ บำรุงสุขภาพ จำนวน 15 คน

5) สอนสาธิต การนวดตนเอง จำนวน 10 คน

6) สาธิตการทำยาดมสมุนไพร จำนวน 20 คน

ณ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมจำนวน 115 คน

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 : โรงพยาบาลสบปราบ โดยทีมงานแพทย์แผนไทย ออกให้บริการ

1) ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์แผนไทย

2) บริการหัตถบำบัดนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร

3) พอกเข่าด้วยสมุนไพรในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเข่าเสื่อม

4) จ่ายยาสมุนไพร 67 ราย

ณ วัดบ้านแม่กวัะ ต.แม่กวัะ อ.สบปราบ จ.ลำปางโดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมจำนวน 97 คน