ไฟล์นำเสนอประชุมประจำเดือน วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์สร้างทาง กรมทางหลวง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf 2one-page30พย December 27, 2018 14:45 jumb0_0 123 KB 152
pdf 2รายงานการประชุม-กวป-เดือนพ.ย61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 307
pptx 3.1สรุป Bike อุ่นไอรัก 61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 475 KB 141
pptx 3.3Digital Transformation December 27, 2018 14:45 jumb0_0 3 MB 481
pptx 4.2ประเมินลูกน้ำยุงลาย ศตม.1.2 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 142
pptx 4.3epid_1261ok December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 136
pptx 5.6slideทันตะ25dec December 27, 2018 14:45 jumb0_0 110 KB 154
pptx 5นำเสนอ RDU 271261 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 525 KB 143
pdf 5วัณโรค27ธค61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 589 KB 152
pptx 7.1แนวทางการรับการตรวจราชการ December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 242
pptx 7.2ติดตามงบประมาณธค.61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 71 KB 143
pptx 7.3cfolp271261 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 11 MB 376
pptx 7Data Exchange December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 144
pdf Aประกาศเจตนารมณ December 27, 2018 14:45 jumb0_0 671 KB 139
doc Flow Chart การนำผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง December 27, 2018 14:45 jumb0_0 35 KB 280
pptx งานนำเสนอเวลา กวป. แม่ทะ 27-12-61 พ.อตินาท December 27, 2018 14:45 jumb0_0 8 MB 617
ppt ทบทวนระบบ Refer อายุรกรรม รพ.ลำปาง December 27, 2018 14:45 jumb0_0 158 KB 464
ppt ผลการดำเนินงานspไต จ.ลำปาง ปี61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 9 MB 1436
doc เยี่ยม อ แม่ทะ December 27, 2018 14:45 jumb0_0 17 KB 139
pptx ระบบ Smart Que December 27, 2018 14:45 jumb0_0 6 MB 609
doc ระเบียบวาระการประชุมธค61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 25 KB 144
pptx รูปแบบนำเสนอ December 27, 2018 14:45 jumb0_0 36 KB 140
pptx วาะกวปธค.61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 229 KB 172
pptx สรุป SP มะเร็ง ลำปาง 61 271261 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 370
pptx หลอดเลือดสมอง December 27, 2018 14:45 jumb0_0 520 KB 256