ไฟล์นำเสนอประชุมประจำเดือน วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์สร้างทาง กรมทางหลวง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf 2one-page30พย ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 123 KB 93
pdf 2รายงานการประชุม-กวป-เดือนพ.ย61 ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 2 MB 113
pptx 3.1สรุป Bike อุ่นไอรัก 61 ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 475 KB 60
pptx 3.3Digital Transformation ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 3 MB 85
pptx 4.2ประเมินลูกน้ำยุงลาย ศตม.1.2 ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 2 MB 73
pptx 4.3epid_1261ok ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 2 MB 67
pptx 5.6slideทันตะ25dec ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 110 KB 72
pptx 5นำเสนอ RDU 271261 ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 525 KB 69
pdf 5วัณโรค27ธค61 ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 589 KB 96
pptx 7.1แนวทางการรับการตรวจราชการ ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 2 MB 85
pptx 7.2ติดตามงบประมาณธค.61 ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 71 KB 72
pptx 7.3cfolp271261 ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 11 MB 112
pptx 7Data Exchange ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 2 MB 74
pdf Aประกาศเจตนารมณ ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 671 KB 67
doc Flow Chart การนำผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 35 KB 62
pptx งานนำเสนอเวลา กวป. แม่ทะ 27-12-61 พ.อตินาท ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 8 MB 83
ppt ทบทวนระบบ Refer อายุรกรรม รพ.ลำปาง ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 158 KB 83
ppt ผลการดำเนินงานspไต จ.ลำปาง ปี61 ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 9 MB 108
doc เยี่ยม อ แม่ทะ ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 17 KB 74
pptx ระบบ Smart Que ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 6 MB 99
doc ระเบียบวาระการประชุมธค61 ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 25 KB 71
pptx รูปแบบนำเสนอ ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 36 KB 76
pptx วาะกวปธค.61 ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 229 KB 75
pptx สรุป SP มะเร็ง ลำปาง 61 271261 ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 2 MB 63
pptx หลอดเลือดสมอง ธันวาคม 27, 2018 2:45 pm jumb0_0 520 KB 71
pptx Service plan หัวใจ มกราคม 8, 2019 3:20 pm anuchalee 6 MB 27