ไฟล์นำเสนอประชุมประจำเดือน วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์สร้างทาง กรมทางหลวง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf 2one-page30พย December 27, 2018 14:45 jumb0_0 123 KB 120
pdf 2รายงานการประชุม-กวป-เดือนพ.ย61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 164
pptx 3.1สรุป Bike อุ่นไอรัก 61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 475 KB 85
pptx 3.3Digital Transformation December 27, 2018 14:45 jumb0_0 3 MB 280
pptx 4.2ประเมินลูกน้ำยุงลาย ศตม.1.2 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 98
pptx 4.3epid_1261ok December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 93
pptx 5.6slideทันตะ25dec December 27, 2018 14:45 jumb0_0 110 KB 99
pptx 5นำเสนอ RDU 271261 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 525 KB 100
pdf 5วัณโรค27ธค61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 589 KB 123
pptx 7.1แนวทางการรับการตรวจราชการ December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 144
pptx 7.2ติดตามงบประมาณธค.61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 71 KB 95
pptx 7.3cfolp271261 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 11 MB 215
pptx 7Data Exchange December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 101
pdf Aประกาศเจตนารมณ December 27, 2018 14:45 jumb0_0 671 KB 98
doc Flow Chart การนำผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง December 27, 2018 14:45 jumb0_0 35 KB 129
pptx งานนำเสนอเวลา กวป. แม่ทะ 27-12-61 พ.อตินาท December 27, 2018 14:45 jumb0_0 8 MB 347
ppt ทบทวนระบบ Refer อายุรกรรม รพ.ลำปาง December 27, 2018 14:45 jumb0_0 158 KB 271
ppt ผลการดำเนินงานspไต จ.ลำปาง ปี61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 9 MB 791
doc เยี่ยม อ แม่ทะ December 27, 2018 14:45 jumb0_0 17 KB 99
pptx ระบบ Smart Que December 27, 2018 14:45 jumb0_0 6 MB 369
doc ระเบียบวาระการประชุมธค61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 25 KB 93
pptx รูปแบบนำเสนอ December 27, 2018 14:45 jumb0_0 36 KB 103
pptx วาะกวปธค.61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 229 KB 104
pptx สรุป SP มะเร็ง ลำปาง 61 271261 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 197
pptx หลอดเลือดสมอง December 27, 2018 14:45 jumb0_0 520 KB 106