ไฟล์นำเสนอประชุมประจำเดือน วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศูนย์สร้างทาง กรมทางหลวง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf 2one-page30พย December 27, 2018 14:45 jumb0_0 123 KB 106
pdf 2รายงานการประชุม-กวป-เดือนพ.ย61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 129
pptx 3.1สรุป Bike อุ่นไอรัก 61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 475 KB 72
pptx 3.3Digital Transformation December 27, 2018 14:45 jumb0_0 3 MB 162
pptx 4.2ประเมินลูกน้ำยุงลาย ศตม.1.2 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 85
pptx 4.3epid_1261ok December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 81
pptx 5.6slideทันตะ25dec December 27, 2018 14:45 jumb0_0 110 KB 84
pptx 5นำเสนอ RDU 271261 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 525 KB 83
pdf 5วัณโรค27ธค61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 589 KB 108
pptx 7.1แนวทางการรับการตรวจราชการ December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 106
pptx 7.2ติดตามงบประมาณธค.61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 71 KB 83
pptx 7.3cfolp271261 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 11 MB 145
pptx 7Data Exchange December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 88
pdf Aประกาศเจตนารมณ December 27, 2018 14:45 jumb0_0 671 KB 78
doc Flow Chart การนำผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรง December 27, 2018 14:45 jumb0_0 35 KB 80
pptx งานนำเสนอเวลา กวป. แม่ทะ 27-12-61 พ.อตินาท December 27, 2018 14:45 jumb0_0 8 MB 146
ppt ทบทวนระบบ Refer อายุรกรรม รพ.ลำปาง December 27, 2018 14:45 jumb0_0 158 KB 149
ppt ผลการดำเนินงานspไต จ.ลำปาง ปี61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 9 MB 377
doc เยี่ยม อ แม่ทะ December 27, 2018 14:45 jumb0_0 17 KB 84
pptx ระบบ Smart Que December 27, 2018 14:45 jumb0_0 6 MB 159
doc ระเบียบวาระการประชุมธค61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 25 KB 81
pptx รูปแบบนำเสนอ December 27, 2018 14:45 jumb0_0 36 KB 90
pptx วาะกวปธค.61 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 229 KB 88
pptx สรุป SP มะเร็ง ลำปาง 61 271261 December 27, 2018 14:45 jumb0_0 2 MB 115
pptx หลอดเลือดสมอง December 27, 2018 14:45 jumb0_0 520 KB 88
pptx Service plan หัวใจ January 8, 2019 15:20 anuchalee 6 MB 140