ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ 2 แห่ง


ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ 2 แห่ง

แห่งที่ 1 สถานีอนามัยบ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง

แห่งที่ 2 สถานีอนามัยบ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ขายทอดทุ่งม่านเหนือ ท่าขัว03012562 January 3, 2019 11:32 supapon 4 MB 135