ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ


ประกาศขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ ของสถานีอนามัยบ้านป่าเหว ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ขายทอดตลาดวันที่ 30 มกราคม 2562

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ขายทอดบ้านป่าเหว14012562 January 14, 2019 15:24 supapon 3 MB 173