ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 ก่อสร้างอาคารฯ รพ.เถิน

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf แผนจัดซื้อจัดจ้าง รพ.เถิน มกราคม 16, 2019 9:45 am supapon 731 KB 63