ขออนุมัติแผนจัดซื้อประจำปี 2562


ขออนุมัติแผนจัดซื้อประจำปี งบประมาณ 2562

  1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเถิน
  2. อาคารพักเจ้าหน้าที่ ระบบบำบัดขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 780 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเกาะคา

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ขออนุมัติแผนจัดซื้อประจำปี January 16, 2019 11:53 supapon 1 MB 64