ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการไทย-เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แจ้งประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการไทย – เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “สมุนไพรเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ” โดยให้ผู้สนใจส่งผลงงานวิชาการด้านสมุนไพร เพื่อรับการคัดเลือกให้นำเสนอในวันที่ประชุมดังกล่าว โดยให้ส่งบทคัดย่อได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ tcm.dtam.moph.go.th

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf healthoff3120190207_11454713 February 7, 2019 13:20 ttmlampang 5 MB 35