ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่จังหวัดลำปาง

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf เครื่องกระตุกไฟฟ้า62 มีนาคม 4, 2019 4:15 pm supapon 100 KB 19
pdf เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่62 มีนาคม 4, 2019 4:15 pm supapon 79 KB 22
pdf เครื่องปั่นฮีมาโตคริต62 มีนาคม 4, 2019 4:15 pm supapon 57 KB 27
pdf เครื่องผลิตออกซิเจน62 มีนาคม 4, 2019 4:15 pm supapon 70 KB 19
pdf เครื่องฟังเสียงหัวใจทารก62 มีนาคม 4, 2019 4:15 pm supapon 83 KB 22
pdf เครื่องวัดความดันโลหิต62 มีนาคม 4, 2019 4:15 pm supapon 84 KB 18
pdf เครื่องวัดความอิ่มตัว62 มีนาคม 4, 2019 4:15 pm supapon 75 KB 16
pdf บก.06 ครุภัณฑ์การแทพย์ มีนาคม 4, 2019 4:15 pm supapon 44 KB 22
pdf ประกาศจังหวัดลำปาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ มีนาคม 4, 2019 4:15 pm supapon 809 KB 33
pdf ยูนิตทำฟัน62 มีนาคม 4, 2019 4:15 pm supapon 253 KB 17
pdf รายละเอียดสถานที่ส่งมอบครุภัณฑ์62 มีนาคม 4, 2019 4:15 pm supapon 232 KB 18