ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 8 รายการ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่จังหวัดลำปาง