รู้ทันอันตรายจากลมแดด


เคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงโรคลมแดด

        *ดื่มน้ำมากๆ

        * หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

        *สวมใส่เสื้อผ้าที่เบาบางและไม่รัดแน่นจนเกินไป

        *อย่าใช้กำลังกายมากเกินไปในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวัน

        *หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีแดดจัด รวมถึงการนั่งในรถยนต์ที่จอดไว้ถึงแม้จะเปิดกระจกทิ้งไว้

          หรือจอดรถยนต์ไว้ในที่ร่มก็ตาม

ดูความหมาย อาการ แนวทางรักษา และรายละเอียดของเคล็ดลับในการหลีกเลี่ยงโรคลมแดด เพิ่มเติมที่ https://goo.gl/y4tjr9

 อ้างอิง     Official Line : Smart Consumer