โรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมออกรณรงค์ป้องกันฝุ่นควันในพื้นที่ อ.แม่เมาะ


วันที่ 13 มี.ค.62 โรงพยาบาลแม่เมาะ ร่วมออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แจกแผ่นพับและหน้ากากอนามัยที่ตลาด SML ต.แม่เมาะ