ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างยา e-bidding โดย สสจ.ลำปาง   ๊Update !..


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภก.ไพรัตน์ หริณวรรณ โทร 054-323533

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา_15032562 มีนาคม 15, 2019 3:43 pm กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 750 KB 2