ประกาศจังหวัดลำปาง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562   ๊Update !..


เรื่อง ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf PDF0045 มีนาคม 15, 2019 6:15 pm supapon 43 KB 13