ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ๊Update !..


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 8 รายการ สำหรับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf PDF0046 มีนาคม 15, 2019 6:59 pm supapon 85 KB 10