ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยูนิตทำฟัน


ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 รายการยูนิตทำฟันฯ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่จังหวัดลำปาง

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf แผนซื้อยูนิตทำฟัน2เครื่อง March 19, 2019 09:37 supapon 43 KB 34