ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ฯ รพ.เกาะคา


ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ระบบบำบัดขนาด 300 ลบ.ม./วัน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นฯ รพ.เกาะคา ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ร่างประกาศจ้างก่อสร้างอาคาร รพ.เกาะคา March 27, 2019 17:33 supapon 872 KB 47
pdf ราคากลางบ่อบำบัด รพ.เกาะคา March 27, 2019 17:34 supapon 938 KB 52
pdf แบบ บก.01 รพ.เกาะคา March 27, 2019 17:34 supapon 40 KB 45
pdf 10958 ชุด 1 A1-A14 March 27, 2019 17:35 supapon 11 MB 52
pdf 10958 ชุด 2 S1-S24 March 27, 2019 17:35 supapon 18 MB 35
pdf 10958 ชุด 3 EE1-EE10 March 27, 2019 17:35 supapon 9 MB 35
pdf 10958 ชุด 4 SN1-SN18 March 27, 2019 17:35 supapon 17 MB 34
pdf ก113-ธค.-58 March 27, 2019 17:35 supapon 2 MB 53
pdf งวดงานงวดเงิน รพ.เกาะคา 10958 March 27, 2019 17:35 supapon 124 KB 55