สสจ.ลำปาง ร่วมงานวัน อสม.แห่งชาติ และมหกรรมสุขภาพ อำเภอแม่ทะ


นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ อำเภอแม่ทะ โดยได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการชมรม อสม.เข็มเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่ทำงาน ๑๐ ปี ๒๐ ปีและ ๓๐ ปีและให้ขวัญกำลังใจแก่ อสม.ที่มาร่วมงานครั้งนี้ ณ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง