ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) โรงพยาบาลเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf PDF0181 April 18, 2019 17:23 supapon 885 KB 9
pdf ราคากลางอาคารพักพยาบาล รพ.เถิน April 18, 2019 17:24 supapon 631 KB 7
pdf 9555 ชุด A1-8 April 18, 2019 17:24 supapon 10 MB 8
pdf 9555 ชุด EE1-6 April 18, 2019 17:25 supapon 9 MB 7
pdf 9555 ชุด S1-4 และ SN1-10 April 18, 2019 17:25 supapon 15 MB 9