ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ฯ รพ.เกาะคา


ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ฯ รพ.เกาะคา

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf 10958 ชุด 1 A1-A14 April 22, 2019 16:20 supapon 11 MB 41
pdf 10958 ชุด 2 S1-S24 April 22, 2019 16:20 supapon 18 MB 30
pdf 10958 ชุด 3 EE1-EE10 April 22, 2019 16:20 supapon 9 MB 26
pdf 10958 ชุด 4 SN1-SN18 April 22, 2019 16:20 supapon 17 MB 32
pdf ก113-ธค.-58 April 22, 2019 16:20 supapon 2 MB 56
pdf งวดงานงวดเงิน รพ.เกาะคา 10958 April 22, 2019 16:20 supapon 124 KB 27
pdf บัญชีปริมาณงาน บ่อบำบัด รพ.เกาะคา11042562 April 22, 2019 16:20 supapon 10 MB 40
pdf แบบ บก.01 รพ.เกาะคา April 22, 2019 16:20 supapon 40 KB 25
pdf รายการเฉพาะแห่ง บำบัดน้ำเสียเกาะคา26022562 April 22, 2019 16:20 supapon 62 KB 32
xls ราคากลาง น้ำเสีย รพ.เกาะคา ใช้คำนวณ April 22, 2019 16:20 supapon 126 KB 30