ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ระบบบำบัดขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วันฯ รพ.เกาะคา


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf 10958 ชุด 1 A1-A14 May 2, 2019 16:17 supapon 11 MB 57
pdf 10958 ชุด 2 S1-S24 May 2, 2019 16:17 supapon 18 MB 29
pdf 10958 ชุด 3 EE1-EE10 May 2, 2019 16:17 supapon 9 MB 53
pdf 10958 ชุด 4 SN1-SN18 May 2, 2019 16:17 supapon 17 MB 33
pdf ก113-ธค.-58 May 2, 2019 16:17 supapon 2 MB 67
pdf งวดงานงวดเงิน รพ.เกาะคา 10958 May 2, 2019 16:17 supapon 124 KB 33
pdf บัญชีปริมาณงาน บ่อบำบัด รพ.เกาะคา11042562 May 2, 2019 16:18 supapon 10 MB 36
pdf แบบ บก.01 รพ.เกาะคา May 2, 2019 16:18 supapon 40 KB 36
xls ราคากลาง น้ำเสีย รพ.เกาะคา ใช้คำนวณ May 2, 2019 16:18 supapon 126 KB 38
pdf รายการเฉพาะแห่ง บำบัดน้ำเสียเกาะคา26022562 May 2, 2019 16:18 supapon 62 KB 31
pdf ประกาศอาคารระบบบำบัด May 2, 2019 16:25 supapon 127 KB 36
pdf เอกสารประกวดราคาอาคารระบบบำบัด May 2, 2019 16:25 supapon 752 KB 36