สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ตรวจความพร้อม และเยี่ยมให้กำลังใจ ทีมหน่วยปฐมพยาบาลที่ร่วมเดินทางเพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.39 น ณ สถานีรถไฟลำปาง นายประเสริฐ. กิจสุวรรณรัตน์. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ตรวจความพร้อม และเยี่ยมให้กำลังใจ ทีมหน่วยปฐมพยาบาลที่ร่วมเดินทางเพื่อดูแลประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ กรุงเทพมหานคร