สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๑๐๕ รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง นำคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร และพิธีเจริญพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี