สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล


วันที่ ๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๕.๓๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วม ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธาน และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  พระราชพิธีเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ใน

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง