สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒


วันที่ ๒๑ พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น คุณกุลรัตน์  ไชยพรม นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้  ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง