สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ นายแพทย์ประเสริฐ  กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีครั้งนี้  ในงานวันนี้ได้เปิดให้บริการประชาชน  2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และกิจกรรมรับบริจาคโลหิต  โดยกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบ

ด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ดังนี้ 1) บริการการแพทย์ทั่วไป  2)บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 3)บริการตรวจตา 4)บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม  ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง