สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดลำปางปลอดโฟม


วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.  นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมลงนาม บันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนตลาดประชารัฐจังหวัดลำปางปลอดโฟม โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานราชการและผู้ดูแลตลาดในแต่ละอำเภอเข้าร่วมในงานครั้งนี้ จำนวน ๑๐๕ หน่วยงาน  ณ ห้องประชุม

อาลัมภางค์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง