เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยทีมงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย สาธิต ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย ตามโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี เขตเทศบาลนครลำปาง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 : การดูแลผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมด้วยหลักการการแพทย์แผนไทย ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ  วัดศรีบุญโยง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 : การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตามแนวทางแพทย์แผนไทย ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดช่างแต้ม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 40 คน