ไฟล์สัมมนา 10 มิ.ย.62


เผยแพร่ไฟล์ที่ใช้ในการสัมมนา


สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนารุ่น 1 หากมีปัญหาการใช้งาน สามารถปรึกษาหลังการอบรมได้ที่ ภญ.สุภาวดี สสจ.ลำปาง โทร 054-323533 หรือ 054-227527 ต่อ 108

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
wmv แนวทางบริหารวัสดุคงคลัง_ตอน1_090662 June 10, 2019 15:43 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 3 MB 49
pptx แนวทางบริหารวัสดุคงคลัง_ตอน2_090662 June 10, 2019 15:44 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 244 KB 63
pptx แนวทางบริหารวัสดุคงคลัง_ตอน3_090662 June 10, 2019 15:44 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 291 KB 49
pptx แนวทางบริหารวัสดุคงคลัง_บทส่งท้าย_090662 June 10, 2019 15:44 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 6 MB 48
xls Formular_INV_100662 June 10, 2019 15:53 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 32 KB 52
xls Data123_100662 June 10, 2019 15:53 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 32 KB 41