ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารระบบบำบัดฯ รพ.เกาะคา จ.ลำปาง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพัก จนท. ระบบบำบัดฯ รพ.เกาะคา จ.ลำปาง

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างบ่อบำบัด รพ.เกาะคา07062562 June 7, 2019 09:20 supapon 372 KB 70