ขออนุมัติแผนจัดจ้างประจำปี


ขออนุมัติแผนจัดจ้างประจำปี ได้นับอนุมัติโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ติดตั้งที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf PDF0060 (1) June 13, 2019 10:19 supapon 61 KB 64