ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application “KLUES” บน Smart Phone


อย. ได้พัฒนา Application “KLUES” บน Smart Phone

“KLUES” เป็น Application ที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถใช้ในการตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการค้นหาสถานที่บริการสุขภาพใกล้ตัวได้จาก Smart Phone เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานแก่ประชาชนทั่วไป โดยรวบรวมข้อมูลเบาะแสเบื้องต้นประกอบการพิจารณาเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งประชาชนไม่ต้องสมัครลงทะเบียนผู้ใช้งาน หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวประกอบการแจ้งเบาะแสแต่อย่างใด

สามารถติดตั้งและใช้งาน Application KLUES บน Smart Phone ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS โดยดาวน์โหลดและติดตั้งผ่านทาง Play Store และ Appstore ได้แล้ววันนี้

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
png 53164992_671277666626016_3790812623067414528_n June 14, 2019 15:48 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 332 KB 50