กรอบบัญชียาโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปีพ.ศ. 2562


สสจ.ลำปางขอเผยแพร่กรอบบัญชียาโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยบริการทุกระดับพิจารณาปรับปรุงบัญชียาของตนให้เหมาะสม โดยสามารถดำเนินการได้ทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 30 กันยายน 2562

สอบถามเพิ่มเติมที่ ภญ.สุภาวดี มณียศ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.ลำปาง โทร 054-323533 หรือ 054-227527 ต่อ 108

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf กรอบยา_รพช.รพ.สต._ลำปาง_62 June 17, 2019 14:59 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 805 KB 98