เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา


จังหวัดลำปาง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา Ipratopium Br 0.02 mg+ Fenoterol HBr 0.05 mg MDI รวมเป็นเงินประมาณ    4,917,078.00    บาท

เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf pdf0016 July 22, 2019 11:51 supapon 59 KB 32