ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม กำกับการบริหารจัดบริการกองทุนโรคเรื้อรัง คลินิกแพทย์ครอบครัว และโรคเฉพาะ (NCD Plus/CVD/CKD) ปีงบประมาณ 2562


เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตาม กำกับการบริหารจัดบริการกองทุนโรคเรื้อรัง คลินิกแพทย์ครอบครัว และโรคเฉพาะ (NCD Plus/CVD/CKD) ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปาง จังหวัดลำปาง

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนในระบบการดำเนินงานภายในเขตสุขภาพที่ 1 และสามารถนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปปรับปรุงหรือเสริมการทำงานภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่และ ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1  เชียงใหม่ ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับจังหวัด Case Manager และตัวแทนพยาบาลผู้รับผิดชอบงาน NCD ของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล


เอกสารแนบ

File Description Date added Added by File size Downloads
pdf นำเสนอ NCD plus 62 เขต 1 แก้ไข 1-6 July 26, 2019 11:20 NCD 7 MB 58
pptx นำเสนอ NCD plus 62 เขต 1 แก้ไข 1-7.pptx. July 26, 2019 11:21 NCD 26 MB 24
pptx นำเสนอNCD Plus 62new - Copy July 26, 2019 11:21 NCD 24 MB 27
pptx 528274_งานนำเสนอ สสจ NCD numsweet.pptx 040762 July 26, 2019 11:21 NCD 12 MB 170
ppt KM เขต ncd-clinic-plus อ.จุน จ.พะเยา 230762 July 26, 2019 11:21 NCD 45 MB 20
pdf ncd-clinic-plus อ.จุน จ.พะเยา 230762 July 26, 2019 11:21 NCD 13 MB 76
pdf เสนอPPA NCDs ปช. KM. เขตปี62 July 26, 2019 11:21 NCD 2 MB 61
pptx sm 62 โครงการสร้างเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกร July 26, 2019 11:22 NCD 1 MB 41
pptx ลอง...นำเสนอรพสต.ncdลำปาง1 July 26, 2019 11:22 NCD 22 MB 25
pptx ลอง...นำเสนอรพสต.ncdลำปาง25 กต 62 July 26, 2019 11:22 NCD 22 MB 30
pptx นำสนอ PPA เสริมงามล่าสุด July 26, 2019 11:22 NCD 16 MB 27
pptx นำเสนอระบบงานรพ.ลำปาง July 26, 2019 11:22 NCD 22 MB 26
pptx 185680_พวธนำเสนองานวิชาการNCD ลำปาง July 26, 2019 11:22 NCD 5 MB 35
ppt 186089_Self efficacy CKD_ลำปาง July 26, 2019 11:22 NCD 9 MB 39
pdf Final NCD Plus อ.เมืองลำพูน 24 กค.62 July 26, 2019 11:22 NCD 19 MB 28
pptx NCD ลำพูน ณ พค 62 July 26, 2019 11:22 NCD 3 MB 33
png Screenshot 2019-07-23 15.54.04 July 26, 2019 11:22 NCD 429 KB 22
png Screenshot 2019-07-23 15.54.08 July 26, 2019 11:22 NCD 418 KB 24
pdf การดำเนินงาน อ.เมืองลำพูน (21 ก.ค. 62) July 26, 2019 11:22 NCD 13 MB 30
pdf การดำเนินงาน อ.เมืองลำพูน (23 ก.ค. 62) July 26, 2019 11:22 NCD 13 MB 27
pptx การดำเนินงาน อ.เมืองลำพูน (23 ก.ค. 62) July 26, 2019 11:22 NCD 26 MB 23
doc บทคัดย่อไตเรื้อรัง2_ รพ บ้านธิ นำเสนอ รพ เอเ July 26, 2019 11:22 NCD 48 KB 46
doc บทคัดย่อแพทย์วิถีธรรมรพป่าซาง นำเสนอ 24 -25 ก July 26, 2019 11:22 NCD 21 KB 23
xls ลำพูน ติดตาม PPA HL 62 July 26, 2019 11:22 NCD 483 KB 41
pdf ส่งสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ PPA HL July 26, 2019 11:22 NCD 16 MB 27
pdf 224140_Transforming Diabetes Care_Case Example for ผบก_33 July 26, 2019 11:23 NCD 2 MB 31
pptx สรุป อ.ถาวร July 26, 2019 11:23 NCD 254 KB 22
pptx งานนำเสนอนวัตกรรมพี่อุ๋ย-สันทราย 21-07-2019 July 26, 2019 11:20 NCD 38 MB 21