สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง​ และคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง